Amalgamudskiftning

Amalgamudskiftning – På den sikre måde.

På Viby Tandklinik tilbydes udskiftning af amalgamfyldninger
med afdækning, så det sikres at patienten ikke får de
skadelige kviksølvsdampe og partikler ind i kroppen under
udskiftningen. Vi tænker på kroppens biologi og på det økologiske tandbehandlings aspekt i forhold til udskiftningen af amalgam. Det skal siges, at denne udskiftning er et
tilvalg man gør. Idet ikke alle ønsker denne afdækning og det
respekteres, trods det anbefales fra vores side. En afdækning ifm
amalgamudboring omfatter følgende ekstra foranstaltninger.

A) Kofferdam – Der lægges kofferdam. En gummi
membran (latex fri ) spændes over tænderne og hindre
herved, at der passere partikler af amalgam forbi
membranen og ind i kroppen via synkning.
Amalgampartiklerne opsamles i membranen.

B) Specialbor – Der minimer frigivelsen af kviksølvsdampe,
idet boret ikke brænder sig igennem amalgam.

C) Alkohol + kul – Inden behandlingen gives 1 genstand og
2 kul tabletter. Herved hindres eventuelle undslupne
amalgam partikler at blive optaget i kroppen, idet de 2
komponenter hindre kviksølvpartiklerne i at gå på den
skadelige methyl kviksølv form.

Det er frit for patienten om der ønskes afdækning eller ej
under udboringen. Der tillægges et honorar, hvis denne
udboring vælges. (Det anbefales at denne afdækning
vælges ). Ønskes dette ikke meddeles dette blot inden
behandlingens start. Udskiftning af amalgamfyldninger med
afdækning tillægges et honorar på 255 kr.

Vitaminer og mineraler

I forbindelse med en udskiftning og udskiftningsforløb af
amalgamfyldninger, kan det anbefales at der tages visse
vitaminer og mineraler for, at give udskilningen af kviksølv
fra kroppen et ekstra boost. Mineralerne og vitaminerne er  en ” grøn “, eller også betegnet som økologisk medicin, i forhold til udskillelsen af kviksølvet fra kroppen. Det skal dog siges, at udskillelsen af kviksølv fra deponeringer i kroppen, er en meget langsom proces
der tager mange år.

Vitaminer og mineraler :
– C –Vitamin: Booster immunforsvaret.
– Selen:
– ” Den Grønne pille ””:

Tandlæge Viby, Helene Leth Nielsen