Profylakse

Forebyggende behandling for både caries og parodontose er vigtigt.
Vi vil, på Viby Tandklinik, instruerer dig grundigt i de ting, du selv kan
være med til at gøre for, at forebygge og hindre progression af caries
og parodontose. Syreskader ( erosioner ) er også et voksende problem,
blandt primært den yngre befolkning. Dette behandlingsbehov har vi også
fokus på, i henhold til forebyggelse samt hindring af udviklingen af disse
syreskader. Også her kan du gøre en stor forskel, selv i det daglige.
Vi hjælper dig til selv, at kunne passe godt på dine tænder via kyndig og
faglig vejledning.