Begreber

I denne del af hjemmesiden kan du finde forklaring på begreber, udtryk og behandlingermetoder, du som patient, kan støde på i forbindelse med tandlægebesøget. Her skitseres begreberne og der gives en simpel, men dog stadig fyldestgørende, beskrivelse af blandt andet tandsygdommenes oprindelse og behandling.

Tandlæge Helene Leth Nielsen.- Tandlæge Viby.