Velkommen til

Viby Tandklinik
  • Vi sikrer dig sunde tænder
  • Høj kvalitet
  • Stor faglighed og præcision
  • Medlem af Dansk Tandlægeforening
  • Vi tilstræber kontinuitet og patientkontakt
Kontakt os

Amalgam fakta

Amalgamfyldninger

Disse fyldninger er kviksølvholdige fyldninger. Kviksølvet er et tungmetal der påvirker kroppen. Nogle er mere sensitive overfor denne påvirkning end andre. Indholdet i amalgamfyldningerne er ca.

  • 50% Kviksølv
  • 12% Kobber
  • 15% Tin
  • 20% Sølv

Så betegnelsen kviksølvfyldninger er nok mere den rigtige betegnelse for fyldningerne. Kviksølvet fordamper hele tiden lidt fra overfladerne af fyldningerne. Dampformen af kviksølvet er den mest skadelige form. Den føres via luftvejene over i blodet og rundt til de andre organer i organismen. Kviksølvet lager sig primært i fedtvævet i hjernen, men i nervesystemet og nyrerne ophobes samt lageres kviksølvet også.

Infraktionslinjer

Brudlinjer i tanden kan opstå som følge af amalgamfyldninger. Disse brudlinjer kan give gener af forskellige arter. Primært vil der være ømhed ved tygning fra en tand med amalgamfyldning og brudlinje i. Her anbefales plast ilagt i stedet for amalgam, da plasten i de fleste tilfælde vil hindre brudlinjen i at løbe til nerven i tanden. Men i værste tilfælde kan brudlinjerne gå så dybt, at de har forbindelse til nerverne og rodbehandlinger kan blive nødvendige for at bevare tanden i munden.

Bindingen

Amalgam binder sig ikke kemisk til tanden, som plast gør det, men sidder fast i tanden via underskæringer. Når amalgam afbinder, så udvider det sig i tanden og sidde dermed fast i tanden efterfølgende. Denne udvidelse kan dog skabe nogle spændinger i tanden, der kan inducere dannelsen af disse brudlinjer, der kan ende i at tanden kan knække over tid.

Plastfyldninger

Plast er det materiale man erstatter tabt tandvæv med og som bruges til restaureringer af tanden efter caries eller knæk af tanden. Sundhedsstyrelsen har pr 1/10-2008 vedtaget, at hvor der kan laves plast, der skal laves plast. Man er derfor nu meget længere i udfasningen af de skadelige kviksølvholdige amalgamfyldninger, end man tidligere har været.

Bindingen

Plasten binder kemisk til tanden og sidder ikke fast i underskæringer i tanden. Plasten afbinder ved lys polymerisering og trækker sig sammen. En given brudlinje vil i de fleste tilfælde derfor blive lukket, når plasten trækker sig sammen. Der kan dog være tilfælde, hvor brudlinjen er så udtalt og dyb, at denne effekt ikke opnås.