Velkommen til

Viby Tandklinik
  • Vi sikrer dig sunde tænder
  • Høj kvalitet
  • Stor faglighed og præcision
  • Medlem af Dansk Tandlægeforening
  • Vi tilstræber kontinuitet og patientkontakt
Kontakt os

Amalgamudskiftning

Amalgamudskiftning – På den sikre måde.

På Viby Tandklinik tilbydes udskiftning af amalgamfyldninger med afdækning, så det sikres at patienten ikke får de skadelige kviksølvsdampe og partikler ind i kroppen under udskiftningen. Vi tænker på kroppens biologi og på det økologiske tandbehandlings aspekt i forhold til udskiftningen af amalgam. Det skal siges, at denne udskiftning er et tilvalg man gør. Idet ikke alle ønsker denne afdækning og det respekteres, trods det anbefales fra vores side. En afdækning ifm amalgamudboring omfatter følgende ekstra foranstaltninger.

A) Kofferdam – Der lægges kofferdam. En gummi membran (latex fri ) spændes over tænderne og hindre herved, at der passere partikler af amalgam forbi membranen og ind i kroppen via synkning. Amalgampartiklerne opsamles i membranen.

B) Specialbor – Der minimer frigivelsen af kviksølvsdampe, idet boret ikke brænder sig igennem amalgam.

C) Alkohol + kul – Inden behandlingen gives 1 genstand og 2 kul tabletter. Herved hindres eventuelle undslupne amalgam partikler at blive optaget i kroppen, idet de 2 komponenter hindre kviksølvpartiklerne i at gå på den skadelige methyl kviksølv form.

Det er frit for patienten om der ønskes afdækning eller ej under udboringen. Der tillægges et honorar, hvis denne udboring vælges. (Det anbefales at denne afdækning vælges ). Ønskes dette ikke meddeles dette blot inden behandlingens start. Udskiftning af amalgamfyldninger med afdækning tillægges et honorar på 255 kr.

Vitaminer og mineraler

I forbindelse med en udskiftning og udskiftningsforløb af amalgamfyldninger, kan det anbefales at der tages visse vitaminer og mineraler for, at give udskilningen af kviksølv fra kroppen et ekstra boost. Mineralerne og vitaminerne er en ” grøn “, eller også betegnet som økologisk medicin, i forhold til udskillelsen af kviksølvet fra kroppen. Det skal dog siges, at udskillelsen af kviksølv fra deponeringer i kroppen, er en meget langsom proces der tager mange år.

Vitaminer og mineraler :
– C –Vitamin: Booster immunforsvaret.
– Selen:
– ” Den Grønne pille ””:

Tandlæge Viby, Helene Leth Nielsen